2/14 Návrh nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu; T: 3.2.2014

Vzhledem ke skutečnosti, že ke dni 31. 12. 2012 zanikl Pozemkový fond České republiky, jehož universálním právním nástupcem se podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb. stal od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad, jakožto organizační složka státu podřízená Ministerstvu zemědělství, došlo fakticky ke sloučení agendy Pozemkového fondu České republiky, Ústředního pozemkového úřadu a pozemkových úřadů v rámci Státního pozemkového úřadu.

V návaznosti na sloučení agend a vznik Státního pozemkového úřadu byl zpracován návrh pro aktualizaci vymezení státních pozemků pro vytvoření rezervy. Státní pozemkový úřad vytváří v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb. rezervu státních pozemků vymezených nařízením vlády k uskutečnění rozvojových programů státu schválených vládou. S pozemky z rezervy podle určení stanoveného nařízením vlády Státní pozemkový úřad bezúplatně naloží v souladu s rozvojovými programy státu schválenými vládou ve prospěch ústředních orgánů státní správy, pro které byla rezerva vytvořena.

Vymezením rozsahu nezbytné rezervy státní půdy pro realizaci rozvojových programů státu měl být do budoucna vyřešen zejména mnohaletý problém rezortu Ministerstva dopravy ohledně pozemků potřebných pro dopravní stavby. Nevymezením státní půdy jako rezervy pro realizaci rozvojových programů státu by mohlo dojít zejména ke škodám způsobeným včasným nevybudováním dopravních staveb.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/