214/20 Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady; T:10.12.2020

Právní úprava dané oblasti je nyní roztříštěna do velkého počtu samostatných vyhlášek. Přijetím nového zákona o odpadech budou tyto stávající vyhlášky zrušeny a je třeba vydat nové prováděcí právní předpisy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 10. 12. 2020.

/jak-na-