213/15 NV o podrobnostech nakládání s odpady; T: 22.10.2015

Navrhovaná novela vyhlášky provádí zejména ta ustanovení novely zákona, v nichž jsou v návaznosti na novelu zákona č. 169/2013 Sb. navrženy změny na základě aktualizace opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí (tzv. ekoaudit). Jedná se o ustanovení týkající se elektronizace přepravy nebezpečných odpadů a některých evidenčních povinností, a rovněž vynětí minerálních olejů ze zpětného odběru. Dále navrhovaná novela vyhlášky provádí ustanovení novely zákona o odpadech, která se týkají sběru a výkupu odpadů, označování nebezpečných odpadů a převodu statistického zjišťování týkajícího se údajů o poplatcích za ukládání odpadů na skládky. Navrhovaná právní úprava obsahuje tři hlavní oblasti.

V oblasti sběru a výkupu odpadů dochází k rozšíření seznamu kovových odpadů, na které se vztahuje povinnost identifikace odebíraných nebo vykupovaných odpadů a osob odevzdávajících takovýto odpad, a povinnost provádět pouze bezhotovostní platbu způsobem stanoveným zákonem. Cílem navrhované právní úpravy je zlepšit kontrolu výkupu kovových odpadů a zamezit tak trestné činnosti související s krádeží kovových předmětů a jejich prodeje do zařízení ke sběru a výkupu odpadů.

Navrhovaná právní úprava dále provádí zákonem nově upravenou povinnost provozovatelů skládek zasílat údaje o poplatcích za ukládání odpadů na skládky krajskému úřadu příslušnému podle místa skládky. Cílem navrhované právní úpravy je zjednodušení administrace podávání hlášení. Údaje o skládkách odpadů, včetně údajů o poplatcích, budou ohlašovány v rámci ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady v nové tabulce na stávajícím listu tohoto hlášení.

Poslední oblastí je ukotvení identifikačních čísel zařízení v právní úpravě. Cílem navrhované právní úpravy je nastavení podmínek přidělování identifikačních čísel zařízení a zavedení jednoznačné povinnosti jejich používání tak, aby tato čísla, která jsou částečně používaná již dnes, byla skutečně funkční a umožňovala zamýšlené zjednodušení vedení evidence a ohlašování odpadů.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/