213/14 Novela zákona o poštovních službách; T: 12.12.2014

Návrh je předkládán s ohledem na skutečnost, že způsob kompenzace čistých nákladů na poskytování základních poštovních služeb, tak jak ho konstruuje stávající právní úprava zákona o poštovních službách, vytváří pro držitele poštovní licence nerovné postavení a nezajišťuje spravedlivou a dostatečnou kompenzaci čistých nákladů na poskytování základních poštovních služeb. Současně po více než ročním fungování velké liberalizační novely zákona návrh upravuje některé dosavadní praxí identifikované nedokonalosti.

Dotčeným subjektem je v tomto případě v prvé řadě držitel poštovní licence, kterým je až do 31. 12. 2017 Česká pošta případně její právní nástupce. Právě držitele poštovní licence se mají dotknout hlavní změny navrhované tímto zákonem.

Jako držitel poštovní licence je Česká pošta povinna zajistit stanoveným způsobem všeobecnou dostupnost tzv. základních služeb na celém území České republiky. Stávající mechanismus kompenzace čistých nákladů na zajištění této povinnosti (navrhovanou úpravou nově rozdělených na tzv. „čisté náklady na provozování sítě provozoven“ a tzv. „ostatní čisté náklady“), vede k paradoxní skutečnosti, že většinu čistých nákladů hradí držitel poštovní licence sám sobě a je tak nucen nést převážnou část břemene spojeného s financováním zajišťování všeobecné dostupnosti základních služeb na celém území České republiky z vlastních prostředků Tento způsob financování se jeví jako dlouhodobě neudržitelný. Navrhovaná úprava mění způsob kompenzace čistých nákladů způsobem, který držiteli poštovní licence zajistí spravedlivou a především dostatečnou úhradu vzniklých čistých nákladů tak, aby povinnosti k zajišťování všeobecné dostupnosti základních služeb nevedla k jeho ekonomické destabilizaci.

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/