213/10 Novela zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti; 30.9.2010

Za hlavní cíle lze pokládat zkrácení doby bezpečnostního řízení o vydání osvědčení a dokladu, snížení počtu žádostí o vydání osvědčení, snížení administrativní zátěže účastníků bezpečnostního řízení a zjednodušení a zestručnění stávající právní úpravy. Jedná se zejména o stanovení podmínek, které zamezí podávání žádostí o vydání osvědčení nebo dokladu těmi subjekty, které v praxi nemají přístup k utajovaným informacím ani nevykonávají citlivou činnost, zkrácení lhůt pro provedení bezpečnostního řízení a redukci množství informací vyžadovaných od účastníků bezpečnostního řízení.

Neprovedení navrhované novelizace znamená především riziko nadbytečného podávání žádostí o vydání osvědčení a dokladu, a tedy riziko neefektivního provádění bezpečnostního řízení, což představuje rovněž riziko neefektivního vynakládání veřejných prostředků na provádění bezpečnostního řízení. Dalším významným rizikem je zatěžování účastníků bezpečnostního řízení (fyzických osob i podnikatelů) uváděním a dokládáním nadbytečného množství informací.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/