212/16 Realizace integrovaného sběru vybraných údajů pro veřejnou správu; T: 31.10.2016

Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“) předkládá materiál na základě usnesení vlády České republiky ze dne 18. prosince 2013 č. 980 k návrhu dalšího postupu zefektivnění výkonu státní statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí. Citovaným usnesením bylo uloženo ministru financí, tehdejší ministryni spravedlnosti a ministru práce a sociálních věcí ve spolupráci s předsedkyní ČSÚ realizovat kroky umožňující sdílet přístup k administrativním zdrojům údajů pro potřeby státní statistické služby v oblasti údajů z přiznání k dani z příjmů, údajů k dani z přidané hodnoty a údajů ze mzdových listů a jejich souhrnů tak, aby změny byly účinné nejpozději k 1. lednu 2017.

Související soubory

/jak-na-