212/15 Časový harmonogram realizace Konceptu přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 9.10.2015

Materiál se předkládá na základě bodu č. 5 usnesení vlády České republiky č. 693 ze dne 26. srpna 2015 k Základním parametrům zadávací dokumentace pro zadávací řízení na provoz Systému elektronického mýta po roce 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/