212/10 Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2011; T: 10.9.2010

Plán činnosti Správy na rok 2011, tříletý plán a dlouhodobý plán zohledňuje poslání Správy, požadavky atomového zákona a ostatních právních předpisů a vychází ze současné situace v oblasti nakládání s RAO. Roční plán činnosti je rozdělen do dílčích kapitol podle charakteru příslušných činností a jejich nákladového členění. Plán je sestaven v souladu s Koncepcí nakládání s RAO a VJP v ČR, schválenou usnesením vlády č. 487 dne 15. 5. 2002. Plán byl v souladu s požadavky atomového zákona projednán a doporučen Radou SÚRAO v dubnu 2010.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/