212/23 Novela vyhl. č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků;T:15.11.2023

Cílem vyhlášky je stanovit omezení pro léčivé přípravky s příznakem „omezená dostupnost“, které nebude možné předepsat na recept s příznakem „opakovací recept“. Změna je provedena v reakci na situaci, kdy bude dotčený léčivý přípravek označen příznakem „omezená dostupnost“ podle § 33b zákona o léčivech. S ohledem na to, že v takové situaci bude vyhodnoceno, že je tento léčivý přípravek jen omezeně dostupný, jeví se jako žádoucí, aby bylo zabráněno tomu předepisovat jej na tzv. opakovací recept a léčivý přípravek tak byl pacientovi předepsán pouze v nezbytně nutném množství.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 15.11.2023.