213/23 Návrh vyhlášky, kt. se stanoví seznam humánních léčivých přípravků, na kt. se nevztahuje povinnost zajistit jejich dodání;T:15.11.2023

Zákon o léčivech v § 33a odst. 4 předpokládá přijetí prováděcího právního předpisu (vyhlášky), kterým se stanoví seznam humánních léčivých přípravků, pro které se neuplatní povinnost držitele rozhodnutí pro registraci zajistit dodávky humánního léčivého přípravku na další jeden až dva měsíce v případě přerušení nebo ukončení dodávek na trh v České republice. Jedná se o humánní léčivé přípravky, u nichž je plnění předmětné povinnosti prakticky neuskutečnitelné s ohledem jejich na specifické vlastnosti (radiofarmaka), případně by plnění této povinnosti neplnilo její smysl a účel, neboť humánní léčivé přípravky jsou určeny jen pro podání pouze v určitou část roku (sezonní vakcíny).

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 15.11.2023.