212/20 Zpráva o kvalitě života a její udržitelnost; T:3.12.2020

Předkládaná Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti s podtitulem Vyhodnocení naplňování Strategického rámce Česká republika 2030 (dále jen „Zpráva“) se věnuje prvnímu vyhodnocení zastřešujícího dokumentu, který stanovuje strategické cíle směřující k udržitelnému a rovnoměrnému rozvoji země. Jeho naplnění by mělo zvýšit kvalitu života v České republice, neboť kvalita života obyvatel je v dlouhodobém horizontu základním smyslem veřejných politik. V šesti klíčových oblastech (Lidé a společnost, Hospodářský model, Odolné ekosystémy, Obce a regiony, Globální rozvoj a Dobré vládnutí) je shrnuto, kam rozvoj České republiky dospěl, jakým čelí rizikům a jaké ho čekají příležitosti. Pro každou výše uvedenou oblast formuluje strategické i specifické cíle a propojuje dva významné koncepty – kvalitu života a udržitelný rozvoj.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 3. 12. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/