21/14 Změna Statutu Státního fondu rozvoje bydlení; T: 31.3.2014

Návrh novely Statutu SFRB obsahuje úpravy, které transponují tuto novelu zákona o SFRB, tedy zejména úpravu zásad hospodaření Fondu v oblasti majetku Fondu, přičemž je umožněno zapojení finančních prostředků EU, EIB, EIF, případně dalších evropských institucí do rozpočtu SFRB, a také nákup českých státních cenných papírů.
V oblasti odměňování zaměstnanců SFRB novela zohledňuje změnu zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, kdy odměňování zaměstnanců se řídí dle zákoníku práce.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/