21/13 NV pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje; T: 26.2.2013

Hlavním důvodem předložení novely vyhlášky je její přizpůsobení přímo použitelným předpisům Evropské unie, především v souvislosti s rozsudkem Evropského soudního dvora týkajícího se výrobku „pomazánkové máslo“.
Základní požadavky na bezpečnost potravin a na potraviny rostlinného původu jsou v rámci Evropské unie plně harmonizovány, avšak oblast kvalitativních požadavků na potraviny živočišného původu, zvláště pak podoblast mléka a mléčných výrobků, mražených krémů a jedlých tuků a olejů není zcela harmonizována.

 

Navrhuje se přejmenování výrobku „pomazánkové máslo“, jehož označování bylo v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie. Jednotné nařízení o společné organizaci trhů stanovuje podmínky, za kterých je možné výrobek označit jako máslo. Konkrétně se jedná o obsah mléčného tuku ve výrobku, přičemž výrobek „pomazánkové máslo obsahuje min. 31% mléčného tuku a stanovený limit nesplňuje. Nově bude pro tento tradiční výrobek, který splňuje podmínky pro zařazení do kategorie „mléčná pomazánka“ podle jednotného nařízení o společné organizaci trhů, používán název „tradiční pomazánkové“.

Související soubory