211/15 NV o přípustné úrovni znečišťování; T: 20.10.2015

Cílem novelizace je vyřešení identifikovaného problému souvisejícího s povinností provozovatelů stacionárních zdrojů podle kódu 6.5. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší plnit od 1. ledna 2016 emisní limity a technické podmínky provozu, ačkoli jejich vliv na ovzduší je zanedbatelný a náklady na dosažení emisních limitů a plnění technických podmínek provozu by byly neúměrně vysoké. Požadovaným stavem je zabránění vzniku situace, kdy by výroby s kapacitou do 100 t/rok zpracovaných plastů nebo do 0,6 t/rok spotřeby organických rozpouštědel musely investovat do opatření, která budou povinná pouze několik měsíců, než nabyde účinnosti novela zákona o ochraně ovzduší, která v kódu 6.5. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší uvedené prahy pro tyto zdroje navrhuje stanovit.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/