211/14 NV o zaměstnanosti; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 27.11.2014

Změna vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se bude týkat:

1. odstranění nadbytečného výčtu nákladů, které lze podřadit pod zvýšené správní náklady spojené se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,

2. stanovení splatnosti nově zavedeného příspěvku za umístění uchazeče o zaměstnání a jeho setrvání v pracovním poměru po dobu nejméně 6 měsíců poskytovaného agentuře práce v rámci sdíleného zprostředkování zaměstnání.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/