211/10 Úprava Statutu Správy úložišť radioaktivních odpadů; T: 14.9.2010

Úprava Statutu a jeho přílohy zohledňuje poslání Správy, požadavky atomového zákona a ostatních právních předpisů a vychází ze současné situace. Poslední změna statutu byla provedena v roce 2007 a je již zastaralá. Navrhované změny odráží aktuální stav legislativy a reflektují formální nedostatky zjištěné při kontrole provedené ze strany NKÚ na Správě úložišť radioaktivních odpadů a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/