211/20 Novela nař.vl. č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření; T:9.12.2020

Cílem předkládaného nařízení vlády je reagovat na konec programového období 2014-2020 a na navazující přechodné období, tj. upravit podmínky poskytování dotací pro navazující agroenvironmentálně-klimatické opatření tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto platby poskytovat a zároveň nedošlo k neúměrnému finančnímu zatížení programového období 2021-2027 závazky z přechodného období, které by do značné míry omezovalo prostor pro financování nových výzev.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 12. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/