210/16 NV o oceňování majetku; T: 3.11.2016

Cílem každoroční novely je přiblížení zjištěné a sjednané ceny nemovitých věcí. Návrh úprav ocenění vychází z analýzy jejich údajů o prodejích.

Stavební pozemky se oceňují porovnávacím způsobem, nejsou-li zařazeny v cenové mapě stavebních pozemků do skupiny pozemků označených cenou. Vyhláška každoročně aktualizuje základní ceny podle realizovaných cen nezastavěných stavebních pozemků. Údaje o nemovitých věcech získané v daňovém řízení vkládají pracovníci územních pracovišť finančních úřadů a předávají je Ministerstvu financí ke statistickému vyhodnocení. Na základě analýz sjednávaných a zjištěných cen a jejich statistického vyhodnocení byly provedeny i úpravy kvalitativních pásem hodnotících znaků a jejich hodnot, oceňování stavebních pozemků pod komunikacemi a pozemků pro veřejná prostranství.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/