210/15 NV o podmínkách sestavení účetních výkazů (konsolidační vyhláška); T: 19.10.2015

Důvodem předložení návrhu novely vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku je provedení legislativně technických úprav a úprav některých ustanovení za účelem zpřesnění a zvýšení srozumitelnosti pro posílení právní jistoty dotčených subjektů, a dále provedení úprav, které přímo navazují na navrhované úpravy novel vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, a vyhlášky č. 383/2009 Sb., technické vyhlášky o účetních záznamech.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/