210/14 Priority spotřebitelské politiky 2015 – 2020; T: 1.12.2014

Návrh priorit na uvedené období navazuje na dosaženou úroveň a usiluje o rozvinutí nových aktivit posilujících úroveň ochrany spotřebitele. Jedná se v prvé řadě o významnou oblast důsledného zajišťování bezpečnosti výrobků a služeb spojenou s ochranou života, zdraví a majetku spotřebitelů, které je třeba přes všechna dosud přijatá opatření na evropské i národní úrovni věnovat nadále mimořádnou pozornost. Z dalších prioritních opatření lze vyzdvihnout zejména spolupráci s Evropskou komisí a ostatními orgány Evropské unie na přípravě spotřebitelské legislativy, ochranu ekonomických zájmů spotřebitelů, především pak ochranu před uplatňováním nekalých obchodních praktik, zvyšování znalostní úrovně v oblasti ochrany spotřebitelů a rozvoj informačních a vzdělávacích aktivit napomáhajících spotřebitelům jednat na trhu se základními znalostmi problematiky. Dále je do priorit začleňováno posílení vymahatelnosti práva, racionální a efektivní výkon dozoru nad trhem a v neposlední řadě podpora činnosti a rozvoje spotřebitelských organizací v jejich poradenských, publikačních a dalších informačních aktivitách.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/