210/10 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010; T: 13.9.2010

Materiál obsahuje Zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010. Zpráva obsahuje dále hodnocení plnění rozpočtů ÚSC, vývoje státních finančních aktiv a pasiv, stavu státních záruk a vývoje státního dluhu. V části hodnotící ekonomický vývoj ČR vychází z veřejně publikovaných materiálů, především z údajů ČSÚ, v části zabývající se hodnocením vývoje státního rozpočtu je shrnutím dosažených výsledků hospodaření jednotlivých rozpočtových kapitol za prvních šest měsíců letošního roku, přičemž číselné údaje v ní uvedené navazují na finanční výkazy správců kapitol k 30. červnu 2010. Součástí zprávy je informace o výsledcích hospodaření státního rozpočtu za leden až srpen 2010 a výhled celkového plnění státního rozpočtu do konce letošního roku.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-