2/10 Novela zákona o zaměstnanosti; T: 19.1.2010

Navrhovanou novelou zákona o zaměstnanosti dochází k určitému zpřísnění podmínek vydávání povolení ke zprostředkování zaměstnání. V oblasti příspěvku pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením se navrhuje snížení skutečně vynaložených mzdových nákladů
o částky, které podle zkušeností z praxe někteří zaměstnavatelé na základě dohod uzavřených se zaměstnanci od nich požadují, ačkoliv jsou mzdové náklady refundovány prostřednictvím tohoto příspěvku.

V souvislosti s aktuální situací na trhu práce se navrhuje změna při vypracování individuálního akčního plánu uchazeče o zaměstnání úřadem práce, a to v případě, pokud
je uchazeč o zaměstnání veden v evidenci déle než 12 měsíců nebo na základě žádosti uchazeče o zaměstnání.

 Změny, které zamýšlí novela uskutečnit, se týkají těchto subjektů: 

  • Ministerstva práce a sociálních věcí
  • úřadů práce
  • uchazečů o zaměstnání
  • právnických a fyzických osob žádajících o povolení ke zprostředkování zaměstnání nebo kterým již bylo toto povolení vydáno
  • zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně znevýhodněné
  • zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/