210/20 Novela nař.vl. č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství; T:9.12.2020

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je reagovat na konec programového období 2014-2020 a na navazující přechodné období. Proto je nezbytné upravit podmínky poskytování dotací pro navazující ekologické zemědělství tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené nařízeními Evropské unie a mohla tyto platby poskytovat.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 12. 2020.

/jak-na-