21/23 Novela z. č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu;T:9.2.2023

Návrhem zákona se implementují některá pravidla zakotvená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2036 ze dne 19. října 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2014/59/EU, pokud jde o obezřetnostní přístup ke globálním systémově významným institucím se strategií řešení krize ve více subjektech a metody nepřímého upisování nástrojů způsobilých pro splnění minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 2. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/