21/22 Novela vyhl. č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní;T:14 3.2022

Potřeba novelizace této vyhlášky i rozsah změn jsou dány potřebou implementace směrnice Rady (EU) 2021/514 ze dne 22. března 2021, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. „směrnice DAC 7“). Konkrétně se pak jedná o rozšíření stávající automatické výměny informací podle druhů příjmu a majetku o informace týkající se příjmů z licenčních poplatků. Vyměněné informace se vztahují primárně ke správě daní z příjmů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 14. 3. 2022.