21/21 Návrh vyhlášky o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek; T:11.3.2021

Vyhláška stanoví některé technické a formální náležitosti formulářů souvisejících s fungováním evidence skutečných majitelů, ruší již neaktuální úpravy vyhlášky č. 323/2013 Sb. a doplňuje do notářského tarifu odměny pro notáře za vydání osvědčení a zápis do evidence skutečných majitelů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 3. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/