21/20 Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019; T: 18.3.2020

Členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů bylo uloženo plnit opatření uvedená v Akčním plánu a do 31. ledna 2020 zaslat ministryni spravedlnosti zprávu o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených v AP 2019 spadajících do jejich gesce (prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu a řediteli Generální inspekce bezpečnostních sborů bylo doporučeno postupovat stejně). Na základě takto získaných zpráv byl vytvořen materiál Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/