21/18 Nař.vl. technické požadavky na osobní ochranné prostředky; T: 13.3.2018

Návrh nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, a nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.

Navrhované nařízení vlády představuje dokončení adaptace provedením zrušovacích a přechodných ustanovení nařízení EU. V případě nařízení 2016/425 vznikl mezi Evropskou komisí a členskými státy spor o výklad těchto ustanovení, jehož výsledkem byl dokument s názvem „Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment: guidance document on the implementation of Article 47 on transitional provisions“. Tento dokument EK zveřejnila dne 7. 12. 2017.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/