209/16 Návrh zákona o elektronické identifikaci a o změně některých zákonů; T: 11.11.2016

Primárními cíli návrhu zákona jsou:

  • stanovení obecného právního rámce pro prokazování totožnosti s využitím elektronické identifikace,
  •  stanovení podmínek, za kterých bude systém elektronické identifikace považován za kvalifikovaný systém elektronické identifikace,
  • nastavení akreditačního schématu privátních subjektů, které budou chtít poskytovat službu prokázání totožnosti kvalifikovaným systémem elektronické identifikace, 
  • nastavení pravidel pro přístup k poskytování služby kvalifikovaného systému elektronické identifikace, 
  • nastavení pravidel pro posuzování prostředku pro elektronickou identifikaci a systému elektronické identifikace, 
  • stanovení povinností kvalifikovaného správce systému elektronické identifikace a držitele prostředku pro elektronickou identifikaci, 
  • zakotvení národního bodu pro identifikaci a autentizaci.

Související soubory