209/15 Novela vyhlášky 383 o účetních záznamech; T: 19.10.2015

Cílem novely vyhlášky je: úprava vedoucí k odstranění neaktivních registrovaných uživatelů (zodpovědných a náhradních zodpovědných osob); snížení administrativní zátěže v souvislosti se zrušením povinnosti sledovat a vykazovat partnery transakce označené symboly „P22“ a „P21“ (u některých syntetických účtů a položek) a průměrnou marži; upřesnění uspořádání a označování položek PAP a také upřesnění jejich obsahového vymezení v souvislosti s novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb.; soulad s novelou vyhlášky č. 312/2014 Sb. a zajištění informací potřebných pro sestavení účetních výkazů za ČR a za dílčí konsolidační celky státu; zpřesnění informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí (včetně mezinárodního výkaznictví v oblasti vládní finanční statistiky, metodika ESA 95, ESA 2010 a GFS 2001); provedení změn legislativně technického charakteru a zvýšení právní jistoty dotčených účetních jednotek.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/