209/10 Pravidla pro zajištění spolufinancování prostředků EU z národních veřejných zdrojů; T: 13.9.2010

Předkládaný materiál proto stanovuje nová pravidla pro spolufinancování regionálních operačních programů a operačních programů pro Prahu, která naplňují výše uvedené rozhodnutí. Rozlišují se dvě období: 1) od r. 2007 do konce roku 2010, kdy zůstává zachován původní podíl státního rozpočtu na spolufinancování ve výši 7,5 % celkových způsobilých veřejných výdajů, a 2) od 1.1.2011 do konce období způsobilosti, kdy se tato spoluúčast státního rozpočtu ruší. Ostatní pravidla spolufinancování stanovená původním materiálem zůstávají zachována.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/