209/20 Novela vyhl. č. 428/2001 Sb., kt. se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích; T:9.12.2020

Cílem navrhované úpravy je zejména reagovat na změny vodního zákona a stanovit technické podmínky pro stavbu a provoz odlehčovacích komor, reagovat na změny zákona o zeměměřictví a stanovit jednoznačnou specifikaci rozsahu dat poskytovaných pro potřeby agendy oboru vodovodů a kanalizací, prodloužit platnost stávajícího dlouhodobého srážkového normálu využívaného pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace, stanovit jednoznačná pravidla pro realizaci plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, provázat výpočet ceny pro vodné a pro stočné s účetními předpisy a aplikovat poznatky z kontrol a praxe.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 12. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/