208/15 Novela vyhlášky 503 o účetnictví; T: 19.10.2015

Důvodem předložení návrhu vyhlášky jsou změny legislativně technického charakteru související se zajištěním souladu se zákonem č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a změny legislativně technického charakteru související s návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/