208/14 NV některá ustanovení celního zákona; T: 4.12.2014

V rámci předložené novely je navrženo upravit část III. přílohy č. 1, která uvádí seznam přídavných kódů daně z přidané hodnoty jako náležitostí celního prohlášení pro celní a daňové účely, a to v souladu s úpravou v návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který je v současné době projednáván Parlamentem České republiky (senátní tisk č. 345). Veškeré úpravy mají pouze technickou povahu.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/