208/10 NV-vzor žádosti o vydání integrovaného povolení; T: 13.9.2010

Důvodem novelizace je především nesoulad platného znění vyhlášky s platným zněním zákona o integrované prevenci a souvisejících právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Navrhovanou novelou vyhlášky je zachována její struktura, což znamená, že téměř celý obsah vyhlášky je v příloze, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení a rozsah a způsob vyplnění žádosti. V části A dané přílohy je stanoven vzor žádosti o vydání integrovaného povolení. Rozsah a způsob vyplnění žádosti jsou stanoveny v části B. Novelizace vyhlášky je využita ke zlepšení formální a obsahové stránky vzoru žádosti v návaznosti na zkušenosti z povolovacích řízení od roku 2003 do roku 2009. Cílem je optimalizovat vzor žádosti a stanovený rozsah a způsob jejího vyplnění se zřetelem na potřeby povolovacího řízení, na variabilitu zařízení a na požadavky na strukturovaná data a snižování administrativní zátěže.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/