208/09 Návrh věcného záměru zákona o provozování sázkových a podobných her; T: 18.11.2009

Nový zákon o provozování sázkových a jiných podobných her by měl přinést zprůhlednění podmínek pro provozování sázkových a jiných podobných her, přispět k ochraně osob, které se účastní těchto her, podpořit rovné zacházení vůči subjektům na trhu, spravedlivé ekonomické zatížení a v neposlední řadě zlepšit kontrolovatelnost ze strany veřejné správy.

Nově předkládaný upravený věcný záměr obsahuje tyto koncepční změny:

– Nahrazení jednostupňového správního řízení o vydání povolení zavedením dvoustupňového režimu, který zahrnuje licenční řízení a řízení o vydání povolení.

– Fáze řízení o vydání povolení je oproti stávajícímu stavu podstatně jednodušší.

– Možnost zahraniční majetkové účasti u všech druhů her s podmínkou sídla provozovatele v ČR.

– Regulace dálkového hraní.

– Odstranění některých neodůvodněných nerovností v podmínkách podnikání u jednotlivých skupin provozovatelů (např. v oblasti předpokladů pro provozování her).

– Zavedení principu míry hazardu jakožto stupně společenského rizika spojeného s provozováním konkrétního druhu hry.

– Zavedení nové kategorie spotřebitelských soutěží, k jejichž provozování bude třeba povolení příslušného orgánu.

– Nové rozdělení působnosti mezi orgány státní správy a samosprávy. Nová právní úprava zohlední požadavek obcí na větší ingerenci do oblasti povolování sázkových a jiných podobných her, a to oprávněním obcí vydávat v samostatné působnosti vyhlášky, kterými budou regulovat všechny druhy her provozovaných v jejich územních obvodech.

– Provedení změn v ekonomickém zatížení provozovatelů.

– Zvýšení úrovně a efektivnosti výkonu státního dozoru.

– Zpřísnění sankcí za přestupky a jiné správní delikty.

 

Předkládací zpráva

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/