207/16 NV o systému bezpečnosti provozování dráhy; T: 31.10.2016

Vyšetřování nehod a jiných mimořádných událostí na dráze je na unijní úrovni upraveno směrnicí 2004/49/ES, která předpokládá jejich nestranné šetření zvláštním orgánem, který nesmí vykonávat činnosti, které by jeho nestrannost ohrožovaly. Úprava směrnice byla ve vnitrostátním právu provedena zřízením Drážní inspekce a úpravou jejího postavení a činnosti; Drážní inspekce má na základě zákona vedle šetření samotného působnost i v oblasti státní kontroly a ukládání některých sankcí. Komise v červenci 2014 zahájila proti České republice sankční řízení, vztahující se mj. k nesprávné transpozici směrnice 2004/49/ES v oblasti vyšetřování nehod, kde vůči České republice namítá neprovedení některých dílčích požadavků směrnice a dále nesprávné vymezení působnosti Drážní inspekce, která je pověřena i jinými činnostmi než pouze šetřením nehod (řízení č. 2013/2266).

Vzhledem k výše uvedenému bylo přistoupeno k revizi způsobu transpozice příslušných ustanovení směrnice 2004/49/ES v zákoně o dráhách i prováděcí vyhlášce č. 376/2006 Sb. a navrženy potřebné úpravy a doplnění.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/