207/15 Novela vyhlášky 410 o účetnictví; T: 19.10.2015

Důvodem předložení návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., jsou změny vedoucí k postupnému naplňování cílů účetní reformy veřejných financí formulovaných usneseními vlády, a k upřesnění ustanovení ve vyhlášce č. 410/2009 Sb., a to zejména v souvislosti s upřesněním účetní metody a vykazování repo obchodů, s upřesněním vykazování účtů státních finančních aktiv, účtů řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu a dále v souvislosti se změnami vyplývajícími z požadavků účetní praxe za účelem zvýšení právní jistoty vybraných účetních jednotek.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/