207/14 Implementační plány Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020; T: 27.11.2014

V Implementačních plánech je stanoven obecný časový harmonogram, ve kterém jsou konkretizovány jednotlivé činnosti a aktivity dle strategických cílů stanovených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 včetně navrhovaných legislativních změn. Implementační plány rozpracovávají tyto 4 strategické cíle obsažené ve Strategickém rámci:

  • Modernizace veřejné správy (v gesci Ministerstva vnitra a ústředních orgánů státní správy)
  • Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území (v gesci Ministerstva vnitra a ústředních orgánů státní správy)
  • Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu (v gesci Ministerstva vnitra – úsek náměstka ministra vnitra pro informační a komunikační technologie, odbor eGovernmentu)
  • Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě (v gesci Ministerstva vnitra – sekce pro přípravu státní služby).

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/