207/11 NV o seznamu referenčních skupin; T: 19.9.2011

Důvodem pro zpracování návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, kterou Ministerstvo zdravotnictví vydává na základě zmocnění obsaženého v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je nutnost upravit seznamy referenčních skupin na základě nových odborných poznatků o postavení jednotlivých léčivých přípravků v klinické praxi a nových poznatků vyplývajících ze studií účinnosti a bezpečnosti léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Dále je třeba zohlednit poznatky z již proběhlých revizí základních úhrad referenčních skupin. Rovněž tak je třeba z hlediska zařazování léčivých látek do referenčních skupin reagovat na léčivé přípravky nově registrované nebo uváděné na tuzemský trh, případně na zrušení registrace léčivého přípravku.

Související soubory

/jak-na-