207/23 Novela vyhl. č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu

Návrh vyhlášky má za cíl rozšířit okruh možných dodavatelů průkazů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě, zkrátit lhůty pro jejich dodání a snížit náklady na jejich pořízení, a to prostřednictvím zúžení okruhu jejich ochranných prvků.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17.11. 2023.