206/16 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2017; T: 24.10.2016

Program Ministerstva průmyslu a obchodu vychází z programové dokumentace předané ke schválení Ministerstvu financí dne 29. 6. 2007. Program EFEKT byl původně schválen na období 2008 – 2013. Následně byl Ministerstvem financí prodloužen do konce roku 2016. Vzhledem k tomu, že každoročně v programu zbývají nevyčerpané finanční prostředky díky žadatelům, kteří od čerpání dotací odstupují až na konci roku, požádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo financí o prodloužení realizace programu o 1 rok, tj. do 31. 12. 2017. Během tohoto roku dojde pouze k vyčerpání zbylých finančních prostředků. Ministerstvo financí toto prodloužení schválilo.

 

V roce 2017 bude vyhlášena pouze jedna aktivita investičního charakteru, ve které byl v letošním roce značný převis žádostí o dotaci (doručeno 274 žádostí, 42 žádostí zamítnuto z formálních důvodů, 34 žádostí podpořeno), a to aktivita B.1 – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/