206/14 Návrh věcného záměru zákona o oceňování majetku; T: 1.12.2014

Hlavním záměrem věcného záměru zákona je sjednocení pojmů, které se projeví především důsledným definováním jednotlivých druhů cen tak, aby jednotlivé právní předpisy mohly odkázat na konkrétní druh ceny. Tím se zamezí používání stejných termínů pro různý obsah a odstraní se chaos v druzích cen, kterými se majetek oceňuje. Doplněny budou i další způsoby oceňování pro konkrétní účely, které současný zákon nepřipouští.

Související soubory

/jak-na-