206/23 Novela nařízení vlády v souvislosti se zrušením technických průkazů vozidel;T:17.11.2023

Obsahem návrhu nařízení vlády je výhradně úprava technického charakteru tří nařízení vlády, jež se dotýkají problematiky technických průkazů vozidel. Navržené změny těchto nařízení vlády spočívají v tom, že se ve stanovených případech bude namísto technického průkazu vozidla předkládat osvědčení o registraci vozidla, které bude nově jediným dokladem k vozidlu. Návrh obsahuje i přechodná ustanovení, která zohledňují postupnou výměnu technických průkazů a dosavadních osvědčení o registraci vozidla za nová osvědčení o registraci vozidla.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17.11. 2023.