206/20 Věcný záměr zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace; T:4.12.2020

Materiál obsahuje návrh věcného záměru zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace. Vzhledem k tomu, že doposud nejsou vytvořeny nadresortní podmínky pro účelný a efektivní sběr, pořizování, zpracovávání, správu, sdílení a využívání prostorových informací a pro poskytování garantovaných služeb nad prostorovými daty pro potřeby výkonu agend veřejné správy, navrhuje se věc řešit novou zákonnou úpravou, která bude komplexní a systematickou právní úpravou a bude doprovázena návrhem novel relevantních právních předpisů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 12. 2020.

/jak-na-