205/16 Novela zákona o o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu; T: 3.11.2016

Důvodem předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je upřesnit a doplnit některá již dříve implementovaná ustanovení směrnice Rady a Evropského parlamentu 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (dále jen „směrnice BRRD“). Zároveň jsou předkládaným návrhem upraveny některé otázky fungování Garančního systému finančního trhu, a to na základě zkušeností s jeho dosavadním fungováním.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/