205/15 NV o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami; T: 16.10.2015

Novela vyhlášky obsahuje seznam katastrálních území s přiřazenými aktualizovanými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovanými v katastru nemovitostí, a to v druhu pozemku: orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty.

Související soubory

/jak-na-