205/14 Návrh zákona o prokazování původu majetku; T: 4.12.2014

Návrh zákona upravuje stávající mechanismy daňového práva tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo zatajené příjmy poplatníků daní z příjmů a následně je zdanit. Umožní správci daně vyzvat poplatníka daně z příjmů k prokázání příjmů, pokud existuje významný rozdíl (zákon stanoví hranici alespoň 5 mil. Kč) mezi nárůstem jmění poplatníka a příjmy tvrzenými v daňovém přiznání. Správce daně ve výzvě popíše důvody, které jej vedou k závěru o výrazné disproporci mezi nárůstem jmění poplatníka a jeho příjmy, a uvede své další pochybnosti. Poplatník je povinen prokázat, že majetek byl financován z příjmů, které byly řádně zdaněny nebo zdanění nepodléhají.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/