205/11 NV o náhradách nákladů za odborné úkony; T: 9.9.2011

Návrh upravuje sazby náhrad nákladů vynaložených na odborné úkony spojené s ošetřováním dřeva. Tyto náhrady jsou přizpůsobeny skutečně vynaloženým nákladům, což se promítne do nákladů výrobců ošetřeného dřevěného obalového materiálu. Provádění těchto úkonů je v současné době fakticky dotováno ze státního rozpočtu.

Dotčenými subjekty jsou:

– Státní rostlinolékařská správa,

– Ministerstvo zemědělství,

– dovozci a výrobci přípravků na ochranu rostlin,

– výrobci dřevěných obalových materiálů.

Související soubory

/jak-na-