205/09 Strategie MD v oblasti silničních PPP projektů; T: 6.11.2009

Vládě se předkládá materiál, jehož cílem je stanovit jasně definovaný rámec, dle kterého budou realizovány silniční projekty PPP, jejichž cílem je poskytování veřejných služeb koncesionářem na jím vystavěné silniční infrastruktuře.

Tato strategie je rozdělena do osmi hlavních bodů, které tvoří zásady, kterými se příprava silničních projektů PPP bude řídit. Jedná se o kapitoly, v nichž je stanoven přenos rizik spojených s výkupem pozemků a získáním potřebných povolení. Stanovuje se rozsah a velikost projektů, které budou realizovány. Je určen rozsah činností zajišťovaných koncesionářem. Popsán je platební mechanismus, na základě kterého stát hradí koncesionáři za poskytované služby. Následující kapitoly dokumentu se věnují modelu financování projektů a rozpočtovým souvislostem, včetně důrazu na realizaci takových projektů, u kterých aktiva budou moci být evidována mimo saldo rozpočtu a dluh vládního sektoru.

Související soubory

/jak-na-